back to Menu Card

Chân yến sào

Chân yến sào

Chân yến sào

chanyensao

Chất lượng chân yến tương đương với tổ yến thô nhưng bất lợi lớn nhất là nhìn không đẹp mặt

 

Về trang chủ

đi đến đầu trang