back to Menu Card

Tổ yến sào thô loại 1

Tổ yến sào thô loại 1

Tổ yến sào thô loại 1

to-yen-sao-tho-loai-1

Tổ Yến được nuôi và khai thác tại Khánh Hòa 
Tổ Yến loại 1 là tổ Yến to số lượng tổ từ 10 đến 12 tổ 100gr
Tổ Yến nhà sẽ giao Hàng miễn phí toàn quốc đối với số lượng 100gr trở lên

Về trang chủ

đi đến đầu trang