back to Menu Card

Yến sào sạch đặc biệt

Yến sào sạch đặc biệt

Yến sào sạch đặc biệt

yensaosachdacbiet

Yến Sào sạch đặc biệt là sản phẩm cao cấp nhất của Tổ Yến Nhà.

Tổ Yến sau khi khai thác sẽ được phun sương và nhặt lông nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng và chất lượng của Tổ Yến ban đầu

Về trang chủ

đi đến đầu trang