CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Hãy ghé thăm cửa hàng của chúng tôi để xem những sản phẩm tuyệt vời 

TỔ YẾN THÔ LOẠI 1

Giá gốc là: 3.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.900.000 ₫.

TỔ YẾN THÔ LOẠI 2

Giá gốc là: 2.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.600.000 ₫.

CHÂN YẾN TINH CHẾ

Giá gốc là: 4.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.600.000 ₫.

CHÂN YẾN THÔ

Giá gốc là: 4.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.800.000 ₫.

YẾN RÚT LÔNG KHÔ NGUYÊN TỔ

Giá gốc là: 7.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.800.000 ₫.

YẾN TINH CHẾ BÌNH DÂN

Giá gốc là: 4.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.700.000 ₫.

VIÊN YẾN BABY

Giá gốc là: 3.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.200.000 ₫.

YẾN TINH CHẾ SIÊU SỢI

Giá gốc là: 5.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.500.000 ₫.
Tổ Yến Nhà Dung nơi cung cấp Yến Ngon Bình Dân Giá Tốt

CHÀO BẠN, HÃY ĐĂNG NHẬP VÀ NHẬN BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI NHÉ

Sẽ được sử dụng theo   Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi