Hiển thị tất cả 12 kết quả

CHÂN YẾN THÔ

Giá gốc là: 4.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.800.000 ₫.

CHÂN YẾN TINH CHẾ

Giá gốc là: 4.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 4.600.000 ₫.

TỔ YẾN THÔ LOẠI 1

Giá gốc là: 3.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.900.000 ₫.

TỔ YẾN THÔ LOẠI 2

Giá gốc là: 2.900.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.600.000 ₫.

VIÊN YẾN BABY

Giá gốc là: 3.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.200.000 ₫.

Yến Chưng Nguyên Chất 100% – Đường phèn

Giá gốc là: 150.000 ₫.Giá hiện tại là: 120.000 ₫.

YẾN RÚT LÔNG KHÔ NGUYÊN TỔ

Giá gốc là: 7.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 6.800.000 ₫.

YẾN TINH CHẾ BÌNH DÂN

Giá gốc là: 4.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.700.000 ₫.

YẾN TINH CHẾ SIÊU SỢI

Giá gốc là: 5.800.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.500.000 ₫.

YẾN VỤN ĐẮP TỔ

Giá gốc là: 3.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.000.000 ₫.